Velkommen til Visens Venner Furesø.

Visens Venner Furesø.

Foreningen Visens Venner Furesø er stiftet den 3.juni 1999.

Visens Venner har sin rod i Sverige, hvor Evert Taube var initiativtager til “Samfundet Visans Vänner” i Stockholm. Foreningen blev stiftet i 1936.                                                                      Senere er foreninger blevet skabt i andre nordiske lande. I Danmark blev den første forening stiftet i 1953 med digteren, Sigfred Petersen, som den første formand. I årenes løb, er antallet af Visens Venner vokset betydeligt. Der er nu 28 foreninger i Sverige, 8 i Finland, 1 i Norge, 1 i Island, og 33 i Danmark.                                                                                                               I 1972 sluttede de danske foreninger sig sammen i “Fællesforeningen for Visens Venner i Danmark” – nu kaldet VVD, Visens Venner Danmark. Foreningens formål er at styrke interessen for nordisk visekunst, med hovedvægten lagt på Dansk Visekunst, og formidle samarbejdet med andre foreninger af visedyrkere, herunder særligt Visens Venner i Norden.

Hvis du vil være aktiv viseven og kan gå ind for foreningens formål, kan du søge bestyrelsen om optagelse.

Der kræves, at du selv vil arbejde aktivt og har et vist talent……….!                                      SÅ Ring til Annet på 44 95 05 55. !