STROFEN

Et medlemsblad-et nummer bedre …..

Hermed det gamle medlemsblad STROFEN nr. 76

Hermed det nye medlemsblad “STROFEN” nr.77

Hermed det nye medlemsblad “STROFEN” nr. 78

Kære Viseven

Hermed fremkommer Strofen nr. 77 med omtale af efterårets planlagte arrangementer, samt referat fra generalforsamlingen i september. Vi ser frem til et efterår og en vinter, hvor vi forhåbentlig kan mødes som i ”gamle dage”, selvom vi måske kan komme ud for påvirkninger som følge af tidens energikriser.

De ”gamle” retningslinjer gælder, dvs. at pladsbillet med kaffe/te og småkager koster 30 kr. for medlemmer og at tilmelding bør ske senest dagen i forvejen. Gæster er velkomne og kan deltage for 75 kr., hvis de bliver tilmeldt med navn og adresse som prøvemedlemmer inden en viseaften. De kan efterfølgende få tilbagebetalt 45 kr. hvis de melder sig ind. Baren er åben, og husk, at alt service skal medbringes – også kaffekopper. På viseaftener kan der kun betales med kontanter – og meget gerne aftalte beløb. Vi har ikke mobilpay.

Kontingentet 200 kr. for den kommende sæson bedes indbetalt på vores bankkonto (se Strofen side 8) senest den 5. november, men kontant betaling kan også foretages på den førstkommende viseaften i næste uge:

Fredag den 14. oktober med dejlig Efterårsstemning og festlig Kabaret om børn (se Strofen side 2)

 

Den genvalgte bestyrelse har holdt sit første møde og konstitueret sig som i det afsluttede år, dvs.:

ð            Formand: Annet Laursen Skjelsager

ð            Næstformand og sekretær: Lise Huitfeld Dupont

ð            Kasserer: Hans Aagaard Larsen

ð            Bestyrelsesmedlemmer: Henning Christensen og Steen Johansen

ð            Suppleanter: Rita Bacher og Lise Birkling Hansen (ny)

På gensyn den fredag den 14. oktober på Ellegården 

 Visens Venner Furesø