Lidt nyt ude- og indefra

Kære Viseven

 Med ønsket om et godt nyt år, som forhåbentlig lokalt vil give os mange fornøjelige timer sammen og nationalt og internationalt bringe mere politisk fred og mellemfolkelig forståelse, fremsender vi hermed årets første nyhedsmail med noget om den første viseaften i 2023, fredag den 13. januar til sædvanlig møde- og spisetid kl. 18.30 på Ellegården.

Vi får denne aften besøg af ”Din Trubadur”, Peter Ankarfeldt, der garneret med fællessang og supplerende bidrag fra vores egne aktører har den ubestridte hovedrolle i aftenens program.

Peter Ankarfeldt fortæller om sig selv: ”Jeg skriver livsbekræftende sange iklædt friske melodier og altid med et drys af humor. Mine sange handler om de store og små ting i livet; alvoren, humoren og ikke mindst kærligheden. Jeg begyndte at spille guitar og synge da jeg var 17 år og siden har guitaren været en fast bestanddel af mit liv. Den har fulgt mig på de fleste af mine oplevelsesrejser ude i den store verden så forskellige steder som f.eks. Norge, USA, Grønland, Borneo, Kenya og Laos.

”Per, Ulla og Peter” var en trio som jeg optrådte med i 70’erne. I 80’erne spillede jeg i ”Odsherredsspillemændene”. I 1992 dannede vi gruppen ”Kometerne”, som bestod i 10 år. I 2002 startede jeg vokalkvartetten ”Kvart i fire”, som eksisterede til 2010.  I dag skriver jeg mine egne sange og optræder rundt om i hele landet.”

Trubadur i Manegen - Læs historien her | Nordjyske.dk

 

Visens Venner Furesø glæder vi os meget til at kunne præsentere ”Din Trubadur” og håber, at rigtig mange vil dele vores glæde denne aften.

Næste nummer af Strofen, nr. 78 med omtale af de planlagte arrangementer resten af vinteren og de første forårsmåneder bliver snarest muligt mailet og ligger (om alt går vel) klar til afhentning til viseaftenen fredag den 13. ds. – og så repeterer vi lige for god ordens skyld de normale ”huskeregler”:

ð at pladser reserveres i forvejen (og afbestilles, hvis de alligevel ikke benyttes)

ð at pladsbilletten med kaffe/te og småkager koster 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for forlods tilmeldte gæster

ð at alt service skal medbringes – også kaffekopper

ð at vi ikke har MobilPay og beder jer medbringe aftalte kontanter både ved indgangen og i baren.

 

På glædeligt gensyn fredag den 13. januar 2023 på Ellegården 

 

Visens Venner Furesø

 

 

*************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

GODT NYTÅR

2023

 

Se kildebilledet

 

 

 

 

Kære ViseVenner Furesø

Hermed sidste nyt om vores juleviseaften på fredag den 9. december (omtalt i Strofen nr. 77 side 4) til sædvanlig spisetid kl. 18.30.

 Vi håber på en både hyggelig og fornøjelig aften, hvor vi sammen kan synge fællessangene og få lejlighed til at høre et bredt sangudvalg fra det store julerepertoire og tillige genoplive dansen om juletræet.

 Deltagelse i juleviseaftenen er for både tilmeldte medlemmer og prøvemedlemmer/gæster. (Enkelte) medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent for 2022/23, bedes indbetale kontingentet kr. 200 til foreningens bankkonto 1551 0016871087 senest på torsdag.

 Er du tvivl, om du har betalt for 2022/23, fremgår det af næste linje som medlemsservice, om du har betalt og kan deltage, eller du skal skynde dig at indbetale:

Kontingent for 22022/23 er betalt

ð         For at minimere kødannelse ved indgangen beder vi alle om, at have ”lige penge” med i kontanter. Pladsbillet med kaffe/te og småkager koster som sædvanlig 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for eventuelle tilmeldte prøvemedlemmer/gæster. Baren er åben. Husk også her kontant betaling.

 ð         Husk også at alt service skal medbringes – også kaffekopper. 

 

På glædeligt gensyn på fredag på Ellegården. 

 

Visens Venner Furesø

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************Blot en lille hilsen med nogle aktuelle oplysninger.

Formand Annet Skjelsager Laursens telefon- og mailforbindelse er i øjeblikket ude af drift – sandsynligvis på grund af kabelfejl hos YouSee – og kan derfor hverken modtage opkald eller mail. Forhåbentlig bliver problemet løst hurtigt, men næppe før weekenden. Derfor: Hvis I vil tilmelde jer eller ændre en tilmelding pr. mail, skal I maile til Annet som hidtil, men med kopi her til skovbakken90@mail.dk. Hvis I telefonerer til Annet og straks hører hendes stemme fra telefonsvareren er der fortsat fejl på linjen. I kan så eventuelt prøve mit nr. 44 95 63 75 eller forsøge senere. 

Næste viseaften er om en uge fredag den 11. november, hvor programmet er sammensat af sange om livet på havet og viser med tilknytning til Amager, hvor det har vist sig, at en hel del medlemmer har eller har haft deres gang, opvækst eller bopæl. Det bliver en fornøjelig aften, som Lise Huitfeld og Rita Bacher har tilrettelagt for os (se Strofen 77 side 3). Tid og sted er som sædvanlig: Kl. 18.30, Spisning (medbragt mad), Kl. 19.30, Programstart, Kl. ca 20.35, 20 min. pause, Kl. ca 22.00, Afslutning, Ellegården, Stavnsholtvej 168.

Kontingent for det påbegyndte foreningsår 2022/23 er forfaldent til betaling med sidste frist nu primo november. Mange har allerede betalt og fået udleveret medlemskortet. Hvis I har betalt kontingentet, men endnu ikke fået udleveret medlemskortet, vil det være klar til afhentning ved indgangen, når I kommer til næste viseaften. Kontingent, der ikke er indbetalt endnu, bedes indbetalt på vores konto 1551 0016871087 senest på onsdag eller kontant ved indgangen (ikke mobilepay).

Serviceoplysninger:

Sangere fra Helikon i Birkerød har ved forskellige lejligheder optrådt hos os med kabareter og uddrag af operette/musicalforestillinger. Flere af vores medlemmer har vist interesse for at blive holdt orienteret om, hvornår Helikon selv afholder arrangementer. Derfor er en fil vedhæftet med omtale og oplysninger om ”Kaotisk” Musik-Café, der præsenteres 5 gange her i november, første gang lørdag den 12.

Nyt om Skumringstimen mandag den 14/11 på Gedevasevang (se Strofen 77 side 6-7) udsendes en af de første dage i den kommende uge.

På gensyn på fredag den 11. 

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Hans Aagaard Larsen

Visens Venner i Furesø  

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Visens Venner i Danmark

Formandens beretning

2022

LANDSMØDE 

Referatet er sat som et link, da det  er hurtigere, men måske skulle vi prøve en anden metode en anden gang, men kun måske –  og kun hvis du har betalt din kontingent for det nye år – av !

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

GENERALFORSAMLING 2022

Kære ViseVenner Furesø

Med stor glæde tager vi om 8 dage, fredag den 9. september hul på en ny sæson i Visens Venner Furesø med den årlige generalforsamling og efterfølgende viseaften.

Vi ser frem til, at vi igen får nogle fornøjelige aftener sammen. Vi har mistet nogle medlemmer i de forløbne to år, hvor corona har præget vores tilværelse, men også nye er kommet til. Heriblandt heldigvis også nogle, som gerne vil prøve kræfter med de sceniske udfoldelser. 

 Til generalforsamlingen og den efterfølgende viseaften er der kun adgang for medlemmer, som har betalt kontingent for foreningsåret 2021/22. Medlemmer, nye som gamle, som ikke har betalt, skal for at kunne deltage i generalforsamlingen indbetale kontingentet for 2022/23 kr. 200 senest den 5. september til foreningens konto reg.nr. 1551 konto 16871087. Kassen er ikke åben denne aften.

 Da nogle måske er i tvivl, om de har betalt for 2021/22, fremgår det af næste linje som medlemsservice, om man har betalt og kan deltage eller man skal skynde sig at indbetale:

Kontingent der giver adgang til generalforsamlingen er betalt

 Den ordinære betalingsfrist for kontingentet for 2022/23 kr. 200 er den 5. november for medlemmer, som har betalt for 2021/22.

 Læs venligst de følgende afsnit grundigt:

*                Deltagelse i Generalforsamlingen og den efterfølgende viseaften er kun åben for medlemmer, og kræver af hensyn til indkøb af kage samt indretning af salen tilmelding fra alle deltagere – såvel aktive som publikummer – senest mandag den 5. til Annet på mail: silke-annet@silke-annet.dk eller tlf.: 44 95 05 55.

*              Generalforsamlingen blev varslet i Strofen nr. 76 side 6, som blev mailet den 13. april. Dagsordenen er vedhæftet denne mail sammen med årsregnskab for 2021/22 og budgetforslag for 2022/23. Husk at medbringe det hele – eller kig hos sidemanden – (hvis han/hun har husket det og ikke sidder for langt væk!)

*              Der er gratis adgang til generalforsamlingen. Kassen er ikke åben. Kontingent for den kommende sæson kan derfor ikke betales kontant denne aften, men bedes indbetalt direkte på foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 1551 konto 16871087. Det blev på sidste års generalforsamling besluttet at kontingentet for 2022/23 er 200 kr. Sidste frist for rettidig indbetaling er den 5. november, hvis der er betalt kontingent for 2021/22.

*              Baren er åben, og der vil blive serveret kaffe og te, og foreningen byder traditionen tro på indkøbt kage til at forsøde tilværelsen med. Men husk, at alt service skal medbringes – også kopper.

 Viseaftensdelen

Visevært er Annet, der har udvalgt en række dejlige fællessange og præsenterer nogle af vores egne aktive på scenen.

Kommende foreningsdatoer:

Fredag den 9. september, Generalforsamling og efterfølgende viseaften

Fredag den 14. oktober, Viseaften

Fredag den 11. november, Viseaften

Fredag den 9. december, Juleviseaften

Nærmere oplysninger om programindhold og viseværter mv. følger i næste nummer af ”Strofen”, som vil blive udsendt i nær fremtid og forhåbentlig fremlagt allerede på generalforsamlingsviseaftenen. 

Venlig hilsen

Visens Venner Furesø

*****************************************************************************************

************************************************************************************************************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************

Perlefiskerne 

Den mørke nat forsvunden er 

Hans Aagaard Larsen er solist i de 2 ovenstående numre (gammel optagelse)

Kære Viseven

På søndag den 27. marts genopstår det store fællessangsarrangement Så syng da, Furesø! i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum. Begivenheden er omtalt på side 5 i sidste nummer af Strofen, men efter at bladet gik i trykken er starttidspunktet for programmet ændret fra kl. 14.00 til kl. 13.00.

Det foregår i kulturhusets foyer, hvor Anaïs’s Kulturcafé holder ekstraordinært søndagsåbent fra kl. 12. Kom i god tid, hvis du vil sikre dig en plads, og husk, at vi går over til sommertid på søndag, så ikke-fjernstyrede ure skal stilles manuelt en time frem!

Visens Venner Furesø

************************************************************************************************************************************************************************************

Kære Viseven

Efter sidste måneds aflysning ser vi nu med meget stor glæde frem til den næste viseaften fredag den 11. marts 2022 til sædvanlig ”spisetid” kl. 18.30.

Det fremgår af det seneste nummer af Strofen, at programmet byder på en Børnekabaret, som skulle være aftenens hovedingrediens, men desværre må vi udskyde den del til en senere lejlighed, da Laila Maegaard, som den ene af de medvirkende, efter en større operation indtil videre er ude af stand til at gå på scenen.

Som erstatning er vi imidlertid så heldige, at vi kan præsentere kabareten Københavnerliv, som sangsolister fra HELIKON i Birkerød for tiden optræder med i aktivitetscentre og institutioner. Kabareten byder på en musikalsk rundtur i København og omegn. Programmet omfatter en perlerække af kendte sange og melodier som fra forskellige genrer og med forskellige indfaldsvinkler beskriver byens liv og leverer en hyldest til Københavns fortræffeligheder.

Kabareten opføres efter pausen. Inden præsenterer vores egne sangere en buket af fællessange og viser blandet og bundet efter selv-pluk-princippet: ”Hvad har jeg lyst til i dag”.

Da der igen er gået lang tid siden sidst, repeterer vi lige de praktiske detaljer:

 1.  at pladser reserveres i forvejen (og afbestilles, hvis de alligevel ikke benyttes) og
 2.  at pladsbilletten med kaffe/te og småkager koster 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for forlods tilmeldte gæster og
 3.  at baren igen er åben og
 4.  at alt service nu skal medbringes – også kaffekopper.

Vi har stadig ikke MobilPay og beder jer medbringe aftalte kontanter for at mindske kø ved kassen og undgå alt for mange berøringer af penge frem og tilbage over disken både ved indgangen og i baren.

På glædeligt gensyn om en uge!

 

Visens Venner Furesø

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Kære Viseven

Med ubeskrivelig misfornøjelse ser vi os nødsaget til at aflyse viseaftenen i morgen fredag den 11. februar 2022.

Positive covid-19 tests og andre ubehageligheder har de seneste dage spændt ben for flere af vore aktive medlemmers deltagelse, så vi ikke vil være i stand til at gennemføre et hverken tilstrækkeligt eller tilstrækkelig gennemprøvet program. Vi håber inderligt, at det bliver den sidste aflysning, nu hvor alt er åbent, selvom måske netop det er årsagen.

Næste viseaften bliver herefter fredag den 11. marts 2022 på Ellegården. Nyhedsmail herom udsendes i slutningen af februar.

 Visens Venner Furesø

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Corona-restriktioner ophæves

den 1. februar 2022

Kære foreninger

Fra tirsdag den 1. februar 2022 bliver samtlige corona-restriktioner ophævet på kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Regeringen har valgt at følge Epidemikommissionens indstilling om, at corona ikke længere skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Det betyder, at der ikke længere vil være krav om mundbind, fremvisning af coronapas med videre i forbindelse med foreningsaktiviteter.

Dette skaber glæde hos mange, men også bekymringer hos andre, da smittetallene når nye højder. Selvom alle restriktionerne nu er ophævet, er sygdommen stadig meget udbredt.

Vi opfordrer derfor fortsat alle til at have fokus på afstand, håndsprit og hygiejne i forbindelse med jeres aktiviteter og samtidig tage hensyn til de personer, der ikke er trygge ved ophævelsen af restriktionerne, men fortsat ønsker at indgå i fællesskabet.

Kommende frister

Kultur og fritid har for kort tid siden udsendt et nyhedsbrev med tilbud til jer om at være med i sommerferieaktiviteter, undersøgelse om workshops, puljefrister med mere. De forestående frister gentages herunder.

Jeg ønsker jer alle en god weekend.

Med venlig hilsen

Peter Rosgaard

Centerchef
Center for borgerservice, kultur og erhverv

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Fra søndag den 16. januar 2022 har regeringen lempet flere restriktioner på kultur- og idrætsområdet.

Coronapas og mundbind gælder fortsat.

Abstand halten - Corona Png Illustration, Clipart, Bild zum Drucken

Coronasmitte.dk: Råd og regler

Kulturministeriet: Information om COVID-19 på kulturområdet

 

Tag en “vise-link-tur” til nogle af vores naboer:

Hvad mon de laver i Frederikssund ?
…eller hos Taastrup
eller hos Allerød
eller Amager

…måske hos Roskilde

******************************************************************************************

******************************************************************************************

******************************************************************************************

Den 23.december 2021:

ALT AFLYST INDTIL VIDERE

ALT AFLYST INDTIL VIDERE

ALT AFLYST INDTIL VIDERE

Kære Viseven

Vores juleviseaften for 14 dage siden blev den hyggelige og fornøjelige aften, som vi havde håbet på, men den aktuelle coronasituation har nu medført nye restriktioner, som foreløbig gælder til den 17. januar 2022. Før den dato må vi ikke benytte Ellegården. Det betyder, at vi må aflyse vores viseaften den 14. januar 2022 og ligeledes, at de sceneaktive ikke kan mødes til hulemøde/prøve den 6. og 13. januar 2022.

Vores næste viseaften bliver nu efter planen fredag den 11. februar 2022 og næste hulemøde for de aktive torsdag den 27. januar 2022.

Nærmere oplysninger følger i næste nyhedsmail, der forventes udsendt medio januar 2022 sammen med næste nummer af Strofen. 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nyt år med tak for de gode timer vi trods alt fik mulighed for ind i mellem at tilbringe sammen!

 

Visens Venner Furesø

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Angående Julearrangementet på Fredag den 10.december 2021:

Kære Viseven

 

Hermed sidste nyt om vores juleviseaften i morgen fredag den 10. december til sædvanlig spisetid kl. 18.30.

 

Vi håber på en både hyggelig og fornøjelig aften, selvom den aktuelle coronasituation igen maner til hensyntagen, forsigtighed og omtanke. Vi kan ikke danse om juletræet i år, men vi vil sammen synge fællessangene og få lejlighed til et genhør med et bredt sangudvalg fra det store julerepertoire.

 

ð         Vi vil forsøge at skabe bedst mulig plads og afstand ved bordene og beder derfor om, at alle, der vil deltage, husker at tilmelde sig senest i dag,

 

ð         og at I, som eventuelt fortryder en allerede foretaget tilmelding, ligeledes giver besked herom senest i dag, så vi i aften har mulighed for at indrette salen bedst muligt i forhold til deltagerantallet i morgen.

 

ð         For at minimere kødannelse ved indgangen beder vi alle om, at have ”lige penge” med i kontanter, da vi ikke har MobilPay. Pladsbillet med kaffe/te og småkager koster som sædvanlig 30 kr. for medlemmer og 75 kr. for eventuelle tilmeldte prøvemedlemmer/gæster. Baren er åben. Husk også her kontant betaling.

 

ð         Husk også at alt service skal medbringes – også kaffekopper. 

 

 

På glædeligt gensyn i morgen på Ellegården. 

 

Visens Venner Furesø

************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Landsmøde, den 18. september 2021 i Kjellerup

Tryk på nedenstående links:

Referat (3)

Dortes farvel (1)

See the source image

Kære Viseven

Vi ser frem til et efterår og en vinter, hvor forhåbentlig ingen af de tidligere restriktioner behøver at blive genindført. Vi vender nu tilbage til de ”gamle” retningslinjer, dvs. at pladsbillet med kaffe/te og småkager koster 30 kr. for medlemmer og at baren igen er åben. Men husk, at alt service nu skal medbringes – også kaffekopper. Vi forventer, at vi kan indføre betaling via MobilPay fra november, men altså IKKE til den næste viseaften:

 

Fredag den 8. oktober, hvor vore egne sangere suppleret med gæster, vil lade livsglæden slippe løs og dominere aftenen.

 

Den genvalgte bestyrelse har holdt sit første møde og konstitueret sig som i det afsluttede år, dvs.:

 

            Formand: Annet Laursen Skjelsager

            Næstformand og sekretær: Lise Huitfeld Dupont

            Kasserer: Hans Aagaard Larsen

            Bestyrelsesmedlemmer: Henning Christensen og Steen Johansen

            Suppleanter: Karin Hou og Rita Bacher

 

 

På gensyn den fredag den 8. oktober på Ellegården 

 

Visens Venner Furesø

Referat fra Generalforsamlingen

See the source image

 Fredag den 10.sep. 2021

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Tid:                Fredag, den 10. september 2021 kl. 19.00

Sted:             Ellegården, Farum

Til stede:       Ca. 55 personer i alt

Ad. 1:            Johnnie Pedersen blev valgt til dirigent, og Lise Huitfeld Dupont blev valgt til                              referent.

Johnnie kunne konstatere, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamling.

Ad 2:             Annet aflagde formandens beretning. Af gode grunde var den meget kort, idet                           næsten alt har været aflyst inden for det sidste halvandet år. Annet gjorde                                    opmærksom på, at det nye program vil godtgøre det, der mangler.

Ad 3:             Fremlæggelse af revideret regnskab.

Hans gennemgik regnskabet for 2020 – 2021, som også var begrænset som følge                        af Coronaen. Der var ingen bemærkninger, og regnskabet blev godkendt.

Hans gjorde opmærksom på, at det er muligt at besøge andre viseforeninger.                              Ved at vise vort medlemskort kommer man ind til medlemspris.

Ad 4:             Fremlæggelse af:

 1. Pr. 10. september er der ingen restriktioner. Fremtidsplaner kan ses i Strofen nr. 74.
 2. Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen.
 3. Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

Der blev spurgt om, hvilke forsikringer foreningen har. Vi har to forsikringer: En arbejdsskadeforsikring og en ansvarsforsikring.

Ad 5:             Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent.

Hans gennemgik resultatopgørelse for 2020 – 2021 og budget for 2021 – 2022,

og som det fremgår af posten kontingenter, har vi lige rundet 100 medlemmer.

Kontingent for 2022/2023 er fastsat til kr. 200,00

Ad 6:             Valg til bestyrelsen:

3 medlemmer for 2 år, 1 medlem for 1 år:

Annet Laursen Skjelsager på valg for 2 år, genvalgt.

Lise Huitfeld Dupont på valg for 2 år, genvalgt.

Henning Christensen på valg for 2 år, genvalgt.

Steen Johansen på valg for 1 år, genvalgt.

Hans Aagaard Larsen ikke på valg.

Ad 7:             Valg af 1. og 2. suppleant begge for 1 år.

Steen Johansen er indtrådt i bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår Karin Hou som 1. suppleant. Valgt.

Dorte Brandt modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Rita Bacher som 2. suppleant. Valgt.

Ad 8:             Valg af revisor og revisorsuppleant begge for 1 år.

Jens-Olaf Madsen genvalgt.

Arne Hansen genvalgt.

Ad 9:             Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Johnnie Pedersen takkede for god ro og orden.

Referent: Lise Huitfeld Dupont                                                           Dirigent: Johnnie Pedersen

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Kære ViseVenner Furesø

Den 26. august 2021 kl.15.22

Det er med stor glæde og en smule spænding, at vi om 14 dage, fredag den 10. september begynder en ny sæson i Visens Venner Furesø med den årlige generalforsamling og efterfølgende viseaften.

 Vi ser frem til, at vi igen får nogle fornøjelige aftener sammen, og håber, at ophøret af coronarestriktionerne virkelig er et endeligt farvel til 1½ års – for os alle – meget styrende indgreb i tilværelsen. 

 Til generalforsamlingen og den efterfølgende viseaften er der kun adgang for medlemmer, som har betalt kontingent. Bestyrelsen har besluttet, at kontingent betalt for foreningsåret 2020/21 også gælder for foreningsåret 2021/22. Medlemmer, som ikke har betalt, skal for at kunne deltage i generalforsamlingen indbetale kontingentet for 2021/22 kr. 200 senest den 7. september til foreningens konto reg.nr. 1551 konto 16871087.  Kassen er ikke åben denne aften, men vi regner med, at der fra oktober kan betales både med kontanter og MobilPay ved indgangen.

 Læs venligst de følgende afsnit grundigt!

ð                  Deltagelse i Generalforsamlingen og den efterfølgende viseaften er kun åben for medlemmer, og kræver af hensyn til indkøb af kage samt indretning af salen tilmelding fra alle deltagere – såvel aktive som publikummer – senest mandag den 6. til Annet på mail: silke-annet@silke-annet.dk eller tlf.: 44 95 05 55.

 ð               Generalforsamlingen blev varslet i nyhedsmail/brev den 31. maj. Dagsordenen er vedhæftet denne mail sammen med årsregnskab for 2020/21 og budgetforslag for 2021/22. Husk at medbringe det hele – eller kig hos sidemanden – (hvis han/hun har husket det og ikke sidder for langt væk!)

 ð               Der er gratis adgang til generalforsamlingen. Kassen er ikke åben. Kontingent for den kommende sæson kan derfor ikke betales kontant denne aften, men bedes indbetalt direkte på foreningens konto i Danske Bank reg.nr. 1551 konto 16871087. Det blev på sidste års generalforsamling besluttet at kontingentet for 2021/22 er 200 kr. Sidste frist for rettidig indbetaling, hvis man ikke ønsker at deltage i generalforsamlingen, er den 5. november.

 ð               Baren vil igen være åben, og der vil igen blive serveret kaffe og te, og foreningen byder traditionen tro på indkøbt kage til at forsøde tilværelsen med. Men husk, at alt service skal medbringes – også kopper.

 Viseaftensdelen

Visevært er Lise Huitfeld Dupont, der har udvalgt en række dejlige fællessange og præsenterer nogle af vores egne aktive på scenen.

Kommende foreningsdatoer:

Fredag den 10. september, Generalforsamling og efterfølgende viseaften

Fredag den 8. oktober, Viseaften

Fredag den 12. november, Viseaften

Fredag den 10. december, Juleviseaften

 

Nærmere oplysninger om programindhold og viseværter mv. følger i næste nummer af ”Strofen”,  som vil blive udsendt i nær fremtid og fremlagt på viseaftenen og desforuden optræder bladet også på HJEMMESIDEN (visensvennerfuresoe.dk).

 Venlig hilsen
Visens Venner Furesø

************************************************************************************************************************************************************ end for 26. august 2021 ******************************************************************************************

Se kildebilledet

Kære Viseven

Ved vores sidste arrangementsaflysning i slutningen af marts varslede vi et nyhedsbrev i 2. halvdel af maj, så det er absolut sidste udkald i dag for at overholde fristen. Til gengæld tør vi vel efterhånden alle sammen begynde at tro på, både at det vil blive sommer, og at vi nærmere os mere normale og forhåbentlig covid-19-frie tider.

Vi håber og satser i hvert fald på, at vi efter sommerpausen kan afholde viseaftenerne på Ellegården som i de ”gode gamle dage”, før coronaen ændrede alt. Det betyder, at vi begynder den nye sæson 2021/22 med generalforsamling og efterfølgende viseaften fredag den 10. september kl. 18.00, som der hermed indkaldes til. Dagsorden m.v. udsendes i 2. halvdel af august sammen med næste nummer af Strofen. Vi har udskudt bladudgivelsen for at kunne give en bedre orientering om efterårets viseaftener, end det er muligt på nuværende tidspunkt.

Til generalforsamlingen har kun kontingentbetalende medlemmer og ikke gæster adgang. Bestyrelsen har besluttet, at kontingent betalt for

foreningsåret 2020/21, der udløber den kommende 30. juni, også gælder for det næste foreningsår 2021/22. Medlemmer, som ikke har betalt, skal for at kunne deltage i generalforsamlingen indbetale kontingentet for 2021/22 kr. 200 senest den 7. september til foreningens konto reg.nr. 1551 konto 16871087. 

 

 God sommer og på gensyn til september!

 Visens Venner Furesø

*****************************************31.maj2021*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

SANG = LIVSGLÆDE

Danmark her været og er fortsat ramt af en pandemi som hele den øvrige verden, og vi har alle været ramt på den ene eller anden måde. Det mest triste er, at pandemien har krævet mange dødsofre, og mange mennesker har fortsat følgevirkninger efter at være smittet af Covid-19. Vores frihed har været stærkt beskåret indtil nu. Mange personer har ikke kunnet se familie og venner, og alle aftaler og arrangementer er blevet annulleret, men midt i al denne tristesse har der været et lyspunkt. Vores store sangskat er virkelig blevet vakt til live.
Det var Phillip Faber, dirigent for Radioens pigekor, som lancerede morgensang hver eneste dag. Det startede i marts 2020 efter nedlukning af Danmark og blev hurtigt populært, for sangen kan virkelig noget. Når man betragter de mennesker, som synger med, kan man ofte se, at de har et smil på læben. Sang og musik skaber virkelig livsglæde og giver energi.
Nedlukningen medførte også et ugentligt TV program med fællessang hver for sig, og til orientering er der fortsat morgensang hver eneste dag nu med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard.
Hvis er er er nogen, som kunne tænke sig af blive medlem af en viseforening, er der gode muligheder, for i hele Danmark er findes der mange Visens Venner foreninger. Visens Venner Danmark (VVD) har ca. 3300 medlemmer fordelt over 29 foreninger i hele landet.
I de forskellige foreninger er der altid nogle personer, som optræder som sangere og akkompagnatører. Man mødes en gang om måneden og medbringer egen madkurv, og så nyder man solistoptræden (også eksterne solister) og fællessang.
Hvis du er interesseret i at blive ”viseven”, kan du gå ind på nettet og søge på Visens Venner Danmark, og gå ned på lokalforeninger. Her kan du finde en forening, som er i nærheden af din bopæl –
Og du vil opleve LIVSGLÆDE OG ENERGI !
Med Vise-venlig hilsen

Lise Merete Huitfeld Dupont

(Næstformand i VVF) 

***************************************************************************18.maj 2021 ******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

NYHEDER  den 28. marts 2021

Kære Viseven

 Selvom antallet af lyse timer nu er blevet mærkbart flere, og vi i aften skal sige ”på gensyn om et halvt år” til en times nattesøvn – og selvom en forsigtig genåbning af samfundet er påbegyndt, er der fortsat ikke lempet på mulighederne for at forsamles indendørs til arrangementer som vores, så vi må igen – og forhåbentlig for sidste gang – skride til en aflysning.

 Aflysningen gælder denne gang både den førstkommende viseaften fredag den 9. april og desværre også sæsonens sidste planlagte arrangement, Storebededagsviseaftenen den 29. april samt alle hulemøder/øveaftener i april og maj. Den påtænkte tur til Humlemagasinet den 3/6 og sejlturen på Furesøen den 9/7 er ligeledes stillet i bero.

 Hvis der mod forventning bliver lempet på forsamlingsmulighederne inden Storebededagsaften kan et ”improviseret” arrangement denne aften komme på tale og blive publiceret i et nyhedsbrev. Ellers udsendes næste nyhedsbrev i 2. halvdel af maj, hvor også næste nummer af Strofen udkommer med indkaldelse til generalforsamling og program for efteråret.

 Eventuelle opdateringer findes også på vores hjemmeside www.visensvennerfuresoe.dk, hvor I som ”bonus” kan høre Laila og nu også Hans synge et par numre.  

 

 

Visens Venner Furesø

*****************************************

*****************************************************************************************

Nyheder den 28. februar 2021

Aflysning viseaften 12/3-21

Kære Viseven

 Foråret er på vej, dagene bliver længere og flere og flere får heldigvis deres beskyttende vaccinationsstik eller rykker frem i køen, men vi er fortsat underlagt restriktioner og må derfor igen skride til aflysning af en viseaften.

 Aflysningen gælder den førstkommende viseaften fredag den 12. marts og desuden alle hulemøder/øveaftener i marts for de aktive. Som tidligere skrevet vil vi gerne mødes igen, så snart det er forsvarligt og muligt. Derfor træffer vi først beslutninger om sæsonens resterende arrangementer, når vi kender de betingelser, der gælder på de planlagte tidspunkter.

 Indtil andet evt. meddeles, regner vi med, at vi kan afholde vores aprilviseaften som planlagt fredag den 9. april og desuden – og ikke mindst – vores traditionelt meget hyggelige Storebededagsviseaften torsdag den 29. april.

 Næste nyhedsbrev udsendes senest ved udgangen af marts, når de nuværende restriktioner udløber. Næste nummer af Strofen, som normalt udkommer til aprilviseaftenen bliver først udgivet i slutningen april eller starten af maj. Eventuelle opdateringer kan også findes på

vores hjemmeside www.visensvennerfuresoe.dk, hvor I som ”bonus” kan høre Laila synge ”Månestrålen”.   

 

Lev vel

Visens Venner Furesø

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

30.Januar 2021

Billedresultat for free images .gif

Kære Viseven

 Ikke hverken ganske uventet eller uforståeligt, men dog uendeligt trist, må vi på ny skride til aflysning af en viseaften efter statsministerens udmelding om forlængelse af de nuværende restriktioner til den 28. februar. Aflysningen gælder den førstkommende viseaften fredag den 12. februar og alle hulemøder/øveaftener i februar for de aktive. Vi vil gerne mødes igen, så snart det er forsvarligt og muligt. Derfor træffer vi først beslutninger om viseaftenen i marts og sæsonens resterende arrangementer, når vi kender de betingelser, der gælder på de planlagte tidspunkter.

 Et nyt nyhedsbrev udsendes igen senest omkring den 28. februar, når de nuværende restriktioner udløber. Indtil da:

Lev vel

 Visens Venner Furesø

************************************************************************************************************************************************************************************

VIGTIGT nyt fra Bestyrelse

2. januar 2021

Kære Viseven

 Vi har omsider lagt 2020 bag os, og dagene er – omend ganske småt – begyndt at blive længere og lysere. Vi håber, at det må gælde alt det, vi går i møde i 2021, men med de forlængede coronarestriktioner er vi nødt til at aflyse den førstkommende viseaften fredag den 8. januar.

 Vi håber, at vi kan få besøg af Allan Høier og Allan Thorsgaard på et senere tidspunkt, og at vi må afholde vores viseaften i februar som planlagt eller i det mindste med de restriktioner, som vi har skullet iagttage ved efterårets arrangementer.

 Et nyt nyhedsbrev udsendes efter den 18. januar, hvor de nuværende restriktioner løber til.

  

GODT NYT ÅR 2021

Visens Venner Furesø

Hold også øje med vores hjemmeside.

***************************************************************************************

***************************************************************************************

***************************************************************************************

***************************************************************************************

***************************************************************************************

***************************************************************************************

 

 

*****************************************************************************

                                                                                                                                  Visens Venner Furesø

Referat af generalforsamlingen fredag d. 13. september 2020  kl. 19.00

 1. Valg af dirigent og referent.

Johnnie Pedersen blev valgt som dirigent, og Laila Donovan Maegaard som referent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt                      indvarslet og  beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til formanden.

 1. Formandens beretning.

Vi har afholdt 6 viseaftener i sidste sæson, og haft gæsteoptræden på 5 af disse – nemlig        Per Dalskov,

Helikon 2 gange, Furefok, og Leon Hegelund.

Vores viseaftener i marts og maj blev desværre aflyst p.g.a Corona.

Vi har alligevel nået at optræde mange gange ”ud af huset”, og de medvirkende til dette        har været Grete,   Hans, Johnnie, Mette, Per og Laila.

I juli 2019 sejlede vi på Furesøen. I november 2019 deltog vi i ”Skumringstimen” på                 Allerød Bibliotek.

I december var vi 4 gange på Lillevang i Farum og 1 gang i Svanepunktet i Farum.

I marts 2020 optrådte vi for Ældresagen i Værløse i Galaksen, og i Foreningen Norden i            Allerød.

Vi har deltaget i Landsmødet i Helsingør i 2019, og skulle også have deltaget i marts i år ved Regionalmødet i Hillerød, samt Landsmødet i september i Kjellerup- Disse 2 møder blev aflyst.   Yderlige arrangementer som desværre blev aflyst var følgende: ”Så syng da Furesø”. Forfatteraften i Galaksen. Turen til Humlemagasinet på Fyn, og vores sejltur på Furesøen. Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, og p.g.a. Coronaen har vi orienteret hinanden på mail.

Til slut en stor TAK til bestyrelsen for det gode samarbejde, og en kæmpe TAK til alle I frivillige,  som er fuldstændig uundværlige. TAK til alle visevennerne, som altid er positive og veloplagte, og med til at gøre viseaftenerne til en dejlig oplevelse.

Beretningen blev godkendt.

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab.

Hans Aagaard gennemgik regnskabet. Regnskabet blev herefter godkendt.

 1. Fremlæggelse af:

a: Fremtidsplaner.                               Ingen forslag

b: Indkomne forslag.                           Ingen forslag

c: Forslag til vedtægtsændringer.       Ingen forslag.

 1. Fremlæggelse af budget – herunder fastsættelse af kontingent.

Budgettet blev gennemgået. Budgettet blev herefter vedtaget.

Kontingentet for 2021/2022 blev som foreslået fastsat til kr. 200,- som er uændret i forhold til 2020/2021.

Kontingentet blev herefter vedtaget.

 1. Valg til bestyrelsen for 2 år.

På valg var Laila Donovan Maegaard, Mette Brønden og Hans Aagaard.

Laila Donovan Maegaard ønskede ikke genvalg. Mette brønden ønskede at træde af før tid.

Hans Aagaard blev genvalgt.

Nyt medlem for 2 år blev: Benedikte Krarup, og nyt medlem for 1 år blev: Henning Christensen.

 1. Valg af suppleanter for 1 år.

På valg var Johnnie Pedersen og Steen Johansen.

Johnnie Pedersen ønskede ikke genvalg. Steen Johansen blev genvalgt, og fortsætter som

 1. suppleant. Dorte Brandt blev valgt som 2. suppleant.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg var Jens-Olaf Madsen og Erik Lundgaard. Jens-Olaf Madsen blev genvalgt som revisor.

Erik Lundgård ønskede ikke at modtage genvalg.

Arne Hansen blev valgt som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt..

Jens Christien Fogh bad de to nye bestyrelsesmedlemmer fortælle lidt om, hvilke ønsker og forventninger de havde i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Benedikte Krarup ønskede at arbejde på at trække flere visevenner til Ellegården, både aktører og publikum, og gerne flere yngre.

Henning Christensen fortalte, at han var vant til bestyrelsesarbejde, og nok hen ad vejen kunne finde på nogle spændende ting.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30, og dirigenten og formanden takkede for god ro og orden.

Dirigent                                                                                   Referent

Johnnie Pedersen                                                                 Laila Donovan Maegaard

****************************************************************************************

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:
Formand: Annet 
Kasserer: Hans
Sekretær og næstformand: Lise
Bestyrelsesmedlemmer: Benedikte og Henning
Suppleanter: Steen og Dorte

*****************************************************************************************

Bare tryk løs – ingen smittefare..Eventyr, Fantasi, Drømme, Nat, Kosmos, Astronaut, BogBi, Tegneserie, Bumble, Honning, Ikon, Buzz, Skitse

OPLEV FURESØ

*****************************************************************************

ANDRE TILTAG

******************************

VISE-VÆKSTHUS 

………………………..IMG_5254

………………….Af Annet Laursen Skjelsager

Går du med tanken om selv at være aktiv på vores lille scene ?                                         Har du lyst til at fordybe dig i viser sammen med andre i en lille gruppe !                       Vi møder forskellige visefolk i levende ord og toner.                                                       Gruppen forventes at blive på op til 6 personer.                                                                          Hver gang vil der være en oplægsholder.                                                                                      Forvent omkring 4 årlige møder.
                                              Annet modtager tilmeldinger.

***********************************************************************************