Sæsonen for 2019-2020

Kommende foreningsdatoer:

Fredag den 11. september, Generalforsamling og efterfølgende viseaften
Torsdag den 8. oktober, Viseaften
Fredag den 13. november, Viseaften
Fredag den 11. december, Juleviseaften

***************************************************

See the source image

See the source imageSee the source image

Stjernedrys og månestråler

13.november 2020

“FUREFOLK”

See the source image

See the source imageSee the source image

Visevært: Annet Skjelsager

Aftenens gæstesolister er Furefolk.
Sammen med vores musikanter og
visesangere vil de fortælle om denne tid
og hvad de har på hjertet. Der vil være
viser om årstiden, epidemien, kærlighed, Furesø og de andre små og store
ting i livet.
Kom og nyd en hyggelig aften med
dem du kender og vil kende, vi har al
den tid musikken spiller.

Furefolk består af:

Allan E. Petersen (sang, guitar, banjo og charango)
Anna Grete Telesford (sang og percussion)
Henrik Wille (bas og sang)
Ib Ludvigsen (guitar og sang)
Jan Schou (violin og sang)
Pia N. Gudrunsdatter (tværfløjte og tin whistle)
René Giannini (keyboard og kromatisk harmonika)

FUREFOLKS HISTORIE

KAPITEL 1: Furefolks historie – ved 5 års fødselsdagen 4. oktober 2012

Hvem er vi? Furefolk er en dansk folkemusikgruppe, der har rod i Furesø Kommune. Deraf navnet. Navnet blev foreslået af Ida Boldsen, gruppens daværende violinist, umiddelbart før Furefolk for første gang skulle spille for et publikum. Det var lørdag d 29. marts 2008 på Restaurant Mona Lisa i Farum. Koncerten var arrangeret af Finn Boisen, daværende leder af foreningen ”Furerock”, så navneligheden er ikke tilfældig.
For tiden (4. oktober 2012) er vi 6 i gruppen. Alle bidt af folkemusikken og glæden ved samspillet! Medlemmerne kommer fra Furesø, Allerød og Gadevang. Vi øver hver onsdag kl. 19 – 22 i Hesselbækparks A-Hus, et beboerhus i en bebyggelse i Farum Øst. Magasinet i A-huset rummer også vort tekniske udstyr.
I starten øvede vi i C-Huset, Hobbyværkstedet i samme bebyggelse, men i de sidste par år har vi vederlagsfrit kunnet benytte det bedre A-Hus. Måske ligger det i luften, at vi som tak for lån spiller ved et par årlige beboerarrangementer.

Formålet: På vor hjemmeside står der: Folkemusikgruppen Furefolk fra Farum dannedes 4. oktober 2007. Vi spiller og synger folkemusik, især fra Danmark, Sverige og Irland. Vi har rod i den danske tradition og spillemandsmusikken. Men vi henter også inspiration i vore nabolande, i det øvrige Europa – og i hele verdens folkelige musik. Fester, møder og demonstrationer – overalt kan musik og sang sætte humøret i
vejret, formidle fælles erfaringer, stemninger og budskaber – og vi bidrager gerne!
Hvor har vi spillet? Indtil nu har vi spillet ved mindst 23 arrangementer i ind- og udland og for mellem 5 og 150 mennesker. Vi har bl.a. spillet til ære for Rudolf på Gedevasevang 2009, ved galleriåbninger, på Hembygdsgården i Stenestad i Skåne juli 2011 og ved Dansk Handicapforbunds grillfest i Furesø 2012. Se i øvrigt scrapbogen på vor hjemmeside!
Hvad spiller vi? Vi spiller folkemusik, og vi har gennem de fem år nok bevæget os lidt væk fra spillemandsmusikken og hen i mod sangene fra Danmark, Sverige, USA og Irland. Repertoiret har vi stykket sammen af de melodier og sange, vi hver især kunne lide og tog med – og tilpassede til lejligheden.

Hvad er folkemusik? De fleste har en ide om, at det er traditionsbundet, overleveret musik, uden eller med minimal elektrisk forstærkning. Ofte er eventuelle tekster karakteriserede ved at have meninger, synspunkter, holdninger og positioner. Og melodierne er enkle og relativt lette at lære. Hvis man kigger på internettets Wikipedia, står der bl.a., at der eksisterer mange definitioner
på folkemusik. Den traditionelle definition er, at der skal være tale om et musikalsk udtryk, der har været anvendt i århundreder i et afgrænset nationalt område, og ikke kan fusioneres med andre genrer. Gene Shay, en af hovedmændene bag Philidelpia Folk Festival, ser den snævreste definition af folkemusik som “[…] musik, der ikke er lavet for profit. Det er musik, der har overlevet og er blevet videregivet gennem en mundtlig tradition. […] Og folkemusik er en deltagermusik; du behøver ikke at være en dygtig musiker for at være folkesanger […] og til sidst giver det et sammenhold. Det er folkets musik”. Endelig findes der definitioner, der tager udgangspunkt i det musikalske udtryk, og betragter musikere, der videregiver en del af den stemning, der findes i den traditionelle folkemusik, som moderne folkemusikanter.

Lidt af Furefolks Julemusik

Gratis lagerfoto af ansigtsbehåring, ansigtsudtryk, bar overkrop

See the source imageSee the source imageSee the source image

************************************************************************************

************************************************************************************

Juleviseaften i coronatiden
11. december Juleviseaften
Af Hans Aagaard Larsen

************************************************************************************

Svenske skønheder
8. januar Viseaften
Med Annet Skjelsager

***********************************************************************************

DET VAR SÅ ALT FOR DENNE GANG – VI ARBEJDER PÅ DEN NÆSTE OPGAVE

************************************************************************************

************************************************************************************

************************************************************************************

************************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Afholdte

arrangementer

Torsdag den 8. oktober kl. 18.30
”Det er ganske vist!”

Viserværter: Mette Brønden & Laila Donovan Maegaard
Den grimme ælling besøger os denne torsdag med deres Hans Christian
Andersen kabaret.
Hvis du har været til viseaftenerne de sidste år vil du genkende hvis ikke  navnene så i hvertfald stemmerne. De er visevenner som du kan glæde dig til at genhøre. Til forskel fra vores almindelige viseaftener er dette på en torsdag. Tid og sted er de samme.
Vore egne aktører er også på scenen denne aften, og vi vil synge mange dejlige fællessange.
Vi møder en digter i sværmerisk humør og på mange rejser.
Kejserens nye klæ’r og Den grimme ælling er sat i musik, mens Det er ganske vist dramatiseres af de medvirkende “høns, duer og ugler”.
I Jylland digter han Jylland mellem tvende have, og vi kommer selvfølgelig ikke uden om I Danmark er jeg født, som jo næsten er vor nationalsang. Eventyr, digte, viser og sange samles i en kærlighedserklæring til vor verdensberømte landsmand.
Truppen består af fire garvede viseentusiaster, Dorte Birch, Erik Lund-Nielsen, Helle Juul Sørensen og Jes Sindal.


En kabaret med tekster af og om H.C. Andersen fremført af kabaretgruppen ”Den grimme ælling”. Gruppen består af 4 garvede viseentusiaster,………..

              Dorte Birch, Erik Lund-Nielsen, Helle Juul Sørensen og Jes Sindal.

At rejse er at leve - med Visens Venner

Forestillingen er en kærlighedserklæring til forfatteren og omfatter en blanding af eventyr, digte, viser og sange. Kabareten garneres med fællessang og indslag af vores egne aktive medlemmer.

Nyd den medbragte mad i godt selskab.
Bordbestilling og nærmere oplysninger 44 95 05 55.  

Arrangør: Visens Venner Furesø

Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168

*********************************

************************************************************************************

Viseaftener i 2020:

 

”Det er ganske vist”.

Indkaldelse til generalforsamling

11 september 2020 i Ellegården kl. 19.00

Generalforsamlingen er kun åben for Visens Venner Furesø`s medlemmer.

Visens Venner giver traditionen tro lækker kage til kaffen.

Tilmelding til Annet inden 10 september, så vi er sikre på, at kagen rækker.

Dørene åbnes        kl. ca. 17.45

Spisning (egen madkurv)        kl. ca. 18.00

Generalforsamling        kl. ca. 19.00

Kaffe / kage            kl. ca. 20.00

Viseaften            kl. ca. 20.30

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Revideret regnskab fremlægges.
  4. Fremlæggelse af:

a/ Fremtidsplaner

b/ Indkomne forslag

c/ Forslag til vedtægtsændringer

  1. Budget fremlægges.
  2. Kontingent fastsættes.
  3. Valg til bestyrelsen (2 år)

På valg er: Laila Donovan Maegaard og Hans Aagaard Larsen.

  1. Valg af suppleanter  (1 år)

På valg er: Johnnie Pedersen og Steen Johansen.

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant (1år)

På valg er: Jens Olaf Madsen og Erik Lundgaard.

  1. Eventuelt.

Forslag til vedtægtsændringer, samt forslag der ønskes rundsendt til medlemmerne før

Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden august. Øvrige forslag inden september.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt. Et medlem kan være fuldmagtshaver for 1 medlem.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves 2/3 af de

afgivne stemmer for godkendelse af vedtægtsændringer. Såvel aktive medlemmer som

vennekredsens medlemmer har stemmeret.

************************************************************************************

AFHOLDTE ARRANGEMENTER

************************************************************************************

************************************************************************************

14/02. Viseaften v/Hans. Kjørmes Knud, kyndelmisse, lysmesse, har Hans i ærmet.

… og nu kom Kjørmes Knud – og gik igen.

Viseaften den 14. februar 2020

Visevært: Hans Aagaard Larsen

Kjørmes Knud, kyndelmisse, lysmesse – kært barn har mange navne – finder hvert år sted den 2. februar og markerer Marias renselse 40 dage efter Jesu fødsel. I Danmark var Kyndelmisse en helligdag indtil 1770. Kyndelmisse markerede, at jomfru Maria atter var blevet ren og nu kunne indgå i menigheden igen. Førhen blev en kvinde nemlig anset for uren indtil 40 dage efter en fødsel.                                                                                                              Digte om “den lille højtid” beretter om hårde vintre og håb om forår: Blichers vintervise fra 1838: Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude, overmåde hvas og hård … og Jeppe Aakjærs: Sneflokke kommer vrimlende, som også nævner kyndelmisse ved sit mest folkelige navn: og nu kom Kjørmes Knud.    

Den 14. februar, næsten to uger efter Kjørmes Knud vil vi måske nok synge en vintersang, men vi vil først og fremmest se fremad og fokusere på, at det efter en måske hård vinter – hvem ved? – også vil blive forår igen. Mange sætter pris på vinterens udendørsmuligheder med en rask sneboldkamp eller en travetur med eller uden en ski på, afhængigt af om der er sne til det; men de fleste ser nok frem til en tid med lidt lunere vinde og flere forskellige muligheder for udendørs aktivitet. På viseaftenen vil vi forsøge at beskrive og komme med ideer til hvor og hvordan man kan bruge tiden udendørs. Mulighederne er nærmest uendelige, men måske dukker der inspiration op, som man ikke lige havde i tankerne – måske et byggeprojekt, en fisketur, et slag minigolf, havearbejde, en safarirejse eller ….?

Scenen vil blive indtaget af vore egne sangere suppleret med gæstesangere: 
Birger Thomsen fra "Amagerland".
Karen Fløe fra Visens Venner i Allerød.
Fra Helikon kommer Kim, Louise og Jens-Olaf + Flemming Møller ved klaveret.
OG salen er forhåbentlig fyldt med et inspirationssøgende syngelystent publikum.Næste arrangement i 2020 bliver

Nogle få links med lidt ekstra om Kjørmes Knud:

DE GAMLES BY – ÅRHUS

PIA RAUG

KOKKEPIGEN

BADUT

 

Vise-Løven synger

Viseaften i 2020

10.januar

visevært: Laila

Vores gæst denne aften er Leon Hegelund.
Leon Hegelund er aktiv i både VVØstsjælland og VVKøbenhavn.
Han synger og spiller guitar, og er en dygtig og charmerende visefortolker.
Leon Hegelund har gennem hele sit liv beskæftiget sig med sang og musik og med hans swingende visekvalitet, er hans guitarspil og sang altid i særklasse. Leon har et stort og varierende repertoire – fra de stille ballader til de finurlige viser, som altid serveres med charme og et glimt i øjet.
Sidst vi havde den fornøjelse at opleve Leon Hegelund på scenen i VVFuresø, var d. 30 oktober 2014.

image.png

************************************************************************************

JUL på GÅRDEN den 13. december 2019

v/ Mette Brønden

copyright: thokild-dk-fotostudie
Santa Claus, Gaver, Rød, Pose, Julegave, Julen, Ferie
Sidste år sang vi en del fjollede juleviser,

så i år bliver det mere traditionelt.

I må gerne komme med nissehuer på, så vi kan få det lidt nissefestligt !

Santa Claus Hat, Julen, Red Hat, Isolerede, 3D, Blender

*****************************************************

INDFØDTE STEMMER

FREDAG DEN 8. NOVEMBER 2019
VISEVÆRT: Annet L. Skjelsager
En herlig aften med sang og musik af lokale forfattere og komponister.  Nulevende: Anne Dorte Michelsen, Carl Erik Sørensen, Per Rathje, Lars  Kanit, John Høybye, Svend Johansen, Furefolket..
Afdøde: Kaalund, Chr. Winther, Frank Jæger, Ib Friis, Benny E. Andersen, Benny Andersen, Karen G. Andersen, Knud Balck Jensen, Ingrid Alice Nielsen.

***********************************************************************************

Torsdag den 10. oktober Viseaften
Af Hans Aagaard Larsen

I vores regi er Oktoberfesten umiddelbart erstatning for den aflyste normale oktober-viseaften, som varslet i sidste nummer af Strofen. Ændringen er dog ikke så stor, som oplægget i Strofen kunne tyde på, idet aftenen blot er rykket frem fra fredag den 11. til torsdag den 10. oktober. Stadig på Ellegården og til sædvanlig tid.

Som enhver umiddelbart kan udlede af betegnelsen Oktoberfest, er der tale om et arrangement, som er knyttet til den midterste efterårsmåned; men som begreb er det indholdsmæssigt så traditionsbundet, at Oktoberfester også sagtens kan opleves i både slutningen af september og begyndelsen af november. Festen er oprindelig en stor tysk
folkefest, som opstod, da brylluppet mellem kronprins Ludwig og prinsesse Therese skulle fejres den 12. oktober 1810 i München. Allerede tilbage i slutningen af det 19.  århundrede udviklede festen sig til den nu verdenskendte Oktoberfest.
Dens tidsmæssige varighed blev forlænget, og den skulle nu allerede begynde i september. Ved festen flyder drikkevarerne i rigelige mængder fra både fadølsankre og  vintønder og de nådige og ødsle frugtbarhedsguder og -gudinder lovsynges af de taknemmelige og feststemte jordiske.

Vi får besøg af en lille gruppe sangere og musikere fra Helikon i Birkerød, som aftenen igennem vekslende med fællessange, vil underholde med viser og sange til kærligheden og de ædle drikkevarers pris. I modsætning til en helt normal viseaften vil det være melodierne snarere end teksterne, der er i højsædet, og lidt sang på både tysk og engelsk vil
kunne forekomme, men det bør ikke afskrække nogen.
Det bliver en festligAFTEN.

 

 

************************************************************************

Referat af generalforsamlingen fredag d. 13 september 2019.
1. Valg af dirigent og referent.
Johnnie Pedersen blev valgt som dirigent og Laila Donovan Maegaard som referent.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig, hvorefter han gav ordet til formanden.
2. Formandens beretning.
Vi har afholdt 9 viseaftener i sidste sæson. Vi har haft gæsteoptræden på 5 af disse – nemlig Hanne Kjær fra VV Allerød, Bakkhus Con Amore, Finn Alfred, Carl Erik Sørensen og Henrik
Krogsgaard, Marianne og Tom fra VV København.
Vi var også på bådtur med efterfølgende spisning og sang ved drivhuset.
Vi har optrådt ud af huset:
Kaalund aften – Skumringstimen – De store damer i Skovgården og VV Glostrup – Lyngemessen – Så syng da Furesø – Valdemarsdag, Dannebrog 800 år.
Her har Grete, Laila og især Hans været meget aktive.
Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder og deltaget i Regionalmøde Øst og Landsmøde VVD.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Revideret regnskab fremlægges v/Hans:
Regnskabet blev grundigt gennemgået. – Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Fremlæggelse af:
a/ Fremtidsplaner:
Mette Brønden fortalte, at vi tidligere har meldt ud at d. 11. oktober 2019 er aflyst. Men vi har fået arrangeret en aften med Helikon d. 10 oktober i stedet for. Det bliver i Ellegården, og
husk, at det er en torsdag. Se omtalen i bladet.
Så påtænker vi at lave en bustur til Sigfred Pedersen museet på Fyn. Dette for at fejre at vores forening er blevet voksen – nemlig 21 år. Turen bliver ikke gratis, så derfor vil vi gerne have
en tilkendegivelse om I synes det er en god idè. Bådturen vil i så fald udgå. Pris ca. 400,- 450,-kr. incl. kaffe og lagkage.
Annet Laursen Skjelsager nævnte, at vores visevenner i Kjellerup gerne ville komme og deltage i en evt. vise-eftermiddag.
John Osted syntes, at vi skulle afholde foreningens fødselsdag i Ellegården, så de fleste af vores egne medlemmer kunne deltage. Mette Brønden: Vi har fået forslag fra et medlem om, at vi selv tager kaffekop/krus med til vores viseaftener, så vi kan spare at bruge plastik. Det gør vi fremover.
b/ Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag.
c/ Vedtægtsændringer. Der var ingen vedtægtsændringer.
5. Budget fremlægges v/Hans. Budgettet blev vedtaget.
6. Kontingent fastsættes.
Kontingentet fortsætter i 2019/2020 med at være kr. 150,- Kontingentet stiger til kr. 200,- i
2020/2021. Forslaget blev godkendt.
7. Valg til bestyrelsen for 2 år.
På valg er: Annet Laursen Skjelsager, Mette Brønden, og John Osted, (John Osted ønsker ikke
genvalg).
Annet Laursen Skjelsager og Mette Brønden blev genvalgt.              Nyt  bestyrelsesmedlem blev: Lise Huitfeld Dupont.
8. Valg af suppleanter for 1 år.
På valg er: Johnnie Pedersen, og Bente Lysdahl, (Bente Lysdahl ønsker ikke genvalg).
Johnnie Pedersen blev genvalgt, og ny suppleant blev: Steen Johansen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er: Jens Olav Madsen og Erik Lundgaard. Begge blev genvalgt.
10. Eventuelt: Formanden rettede en stor tak til alle frivillige, som gør et uundværligt arbejde i
foreningen. John Osted fik også en stor tak for mange gode bestyrelsesmøder med hans dejlige hjemmebag, samt hans store engagement med VVF optræden i Skovgården.
En tak til dirigenten, hvorefter generalforsmlingen sluttede kl. ca.19.45
Dirigent:                                                                                                    Referent:
Johnnie Pedersen                                                  Laila Donovan Maegaard

************************************************************************

Konstituering af bestyrelsen har efterfølgende fundet sted:

Laila Donovan Maegaard:……………….Formand / sekretær.
Mette Brønden:……………………………..Næstformand
Hans Aagard Larsen:……………………..Kasserer / nyhedsformidling
Annet Laursen Skjelsager:……………..Lydmand / bordbestilling
Lise Huitfeld Dupont:…………………….Bestyrelsesmedlem

************************************************************************

GENERALFORSAMLING 

fredag den 13.september 2019.

Generalforsamlingen er kun åben for medlemmer af VisensVennerFuresø.
VVF giver traditionen tro lækker kage til kaffen. Tilmelding til Annet inden 12. september, så vi er sikre på at kagen rækker.

*******************************************************************

Dørene åbnes ca. 1745
Spisning (egen madkurv) 1800
Generalforsamling 1900
Kaffe/kage ca. 2000
Viseaften ca. 2030

*******************************************************************

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Revideret regnskab fremlægges

4. Fremlæggelser

a/ Fremtidsplaner

b/ Indkomne forslag

c/ Forslag til vedtægts-ændringer

5. Budget fremlægges

6. Kontingent fastsættes

7. Valg til bestyrelsen (2 år) 3 pladser

Annet Laursen Skjelsager, og

Mette Brønden.

8. Valg af suppleanter (1 år) 2 pladser

Johnnie Pedersen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant                    (1 år)

Jens Olaf Madsen og Erik Lundgaard

10. Eventuelt.

HEREFTER FORTSÆTTER VI MED VISE-AFTEN

 m/gæstesolist Per Dalskov og vore egne sangere

VISEVÆRT: LAILA DONOVAN MAEGAARD

“Alt det farlige”

Der er så farligt nutildags. Mørket, usynlige havstrømme, det andet
køn, og glammende kreaturer. Utallige er de ting, magter og situationer som lokker os ængstelige sjæle ud i en malstrøm af koldsved, afmagt og angst. Aftenen er til at grine og græde over de små og store ting der kickstarter vores tanker og instinkter.
Viseaftenen starter efter kagen. For at kunne slutte til sædvanlig tid bliver
den derfor lidt kortere end en normal aften. Så det er bare med at få knebet
den tåre og uddele skulderklap over salmonellainficerede dræbersnegle mens musikken spiller.

***********************************************************************

***********************************************************************

Afsluttede arrangementer …….

Viser på søen, fradag den 12.juli 2019

Turen starter ved Mølleåen i Frederiksdal nedenfor Den Gamle Have, Nybrovej 461, hvor man kan parkere gratis.

Mødetid kl. 14.45 (afgang kl. 15.00). Varighed 2 timer. Efterfølgende spiser vi den medbragte mad og hygger os

med sang og musik i Den Gamle Have, hvor der er overdækning som skærmer, hvis der kommer nogle dråber fra oven.

(Drikkevarer må ikke medbringes, men skal købes på stedet. Der er også mulighed for at købe forskelligt spiseligt).  

 

Tilmelding til Annet Laursen Skjelsager, tlf. 44 95 05 55 eller e-mail: silke-annet@silke-annet.dk. Pris kr. 100 for både

medlemmer og eventuelle gæster indbetales på vores konto 1551 16871087 med angivelse af deltagernavne.

Valdemarsdag

lørdag den 15.juni 2019, kl. 10-12.

I samarbejde med Værløseegnens Historiske Forening, er VisenVennerFuresø med til at fejre 800 års dagen for Dannebros fald fra himlen og genindvielse af “talerstolen” ved Valdemarstenen i Nørreskoven, der blev rejst for 100 år siden.
Med tidligere journalist, John Mynderup, som igangsætter og vært ved arrangementet, er der planlagt et program, som veksler mellem fortællinger, fællessang og musikalske indslag, som Farumkort har lovet at bidrage til.
Fællessangudvælgelse og forsanger, er lagt i hænderne på Hans Aagaard Larsen.

Relateret billede

Legenden:

Siden 1500-tallet har historien om Dannebrog været sat i forbindelse med slaget ved Lyndanise i Estland den 15. juni 1219, hvor Valdemar 2. Sejr (født 1170, regent 1202-1241) vandt herredømmet over det nordlige Estland. Legenden beretter, at esterne overfaldt den danske lejr, og selv om danskerne var hårdt pressede, kunne nederlaget undgås, fordi ærkebiskop Anders Sunesen under slaget rakte sine arme op mod Gud for at bede om sejr. Så længe han kunne holde sine arme oppe, havde danskerne fremgang, men hver gang han blev træt og lod armene synke, gik esterne til modangreb, og det så en overgang ud til, at de ville løbe af med sejren. I dette øjeblik skal et rødt korsbanner, Dannebrog, være kommet til syne på himlen og være dalet mod jorden. Kong Valdemar greb det og viste flaget til sine tropper, som derpå fik nyt mod og besejrede esterne.

De fleste danskere fortæller og genfortæller med glæde myten om det himmelfaldne Dannebrog. Som den bliver fortalt i dag, tog historien sin form i løbet af 1500-tallet. Den optræder første gang i Christiern Pedersens ‘Danske Krønike’ fra 1520-23. Med baggrund i forskellige kilder skal flaget være faldet fra himlen under et af Valdemar Sejrs felttog mod øst i begyndelsen af 1200-tallet. Christiern Pedersen er dog lidt usikker på, om dette skete under et slag ved byen Fellin (nuværende Viljandi) i det sydlige Estland i 1208, eller om flaget stammer fra ‘Rytland’.

Franciskanermunken Petrus Olai (ca. 1490-1570) – Peder Olsen – nedskrev omkring 1527 også en række historiske optegnelser om Dannebrog. Han citerede her en ældre kilde, formentlig fra 1400-tallet, der ligeledes knyttede Dannebrogsmyten til slaget ved Fellin. Peder Olsen korrigerede dog senere denne oplysning og forklarede, at der måtte være tale om en misforståelse, og at slaget i virkeligheden var sejren ved Lyndanise i Estland i 1219. Denne variant af fortællingen, der senere har fået tilføjet nye detaljer, vandt stor indflydelse og er blevet stående som myten om Dannebrogs himmelfald i 1219.

*********************************************************************************

St. Bededags viseaften

16. maj, torsdag Kl. 1915
V/ Laila Donovan Maegaard

Kom og vær med til et gæstebesøg
af to dygtige visevenner- Marianne
Le Dous og Tom Lehr fra Visens Venner
i København, som begge synger og
spiller guitar. I kan glæde jer til en festlig
aften.
Viseaftenen går i gang kl. ca. 20. Der er
 LUNE HVEDER til kaffen, men ingen spisning.
Vore egne aktører vil også gå på scenen
denne aften, og vi vil naturligvis
synge mange dejlige fællessange.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

lørdag den 11.maj :

SAFARI

v/ Annet

UDFLUGT

11. maj, lørdag kl. 10~14
Med Annet Laursen Skjelsager

Sammen med Sct. Georgesgilderne
i Furesø tager vi på safari. Ud i den
vilde og utæmmede danske natur. Væk
fra den trygge liguster, grillen, og parasollen.
Helt derud hvor hjortene springer
buk, frøerne varsler ilde, og myggen
summer.

Når bærere har overladt os til vores
skæbne på parkeringspladsen lidt før
Slangerupvej nr. 1, vil den sidste livline
til civilisationen være Annet. Hun ved
hvordan man kan overleve i dette vildnis
fra klokken 10 til 14. På den måde
håber vi at nå til vores madpakker før
skørbugen og kanibalismen sætter ind.
Da slår vi lejr ned til Svanesøen. Sætter
os omkring bålet og synger de hjemvemodige
sange til snobrød og selvbragt
kaffe.

En nysgerrig sjæl vil kunne nyde: Vi
kommer ud i istiden omgivet af lokale
orkidér. Guiden kender denne ødemark
bedre end sin egen bukselomme. Arne
fortæller så gerne om denne barske virkelighed
at selv den driftigste lystfiskerhistoriker
må skamme sig.
Men det rører os ej. Vi vil blot helskinnede
hjem i tide til den brune sovs!
PS. Tilmeld dig hos Annet. Hvis du ikke
har ben i kroppen til så meget bliver
din tur bare lidt kortere, og næsten alle
kommer mætte hjem.

           Program 2018            

+ lidt af det nye program 2019

12. Januar 2018        “Den Kolde Vinter” Viseværter Mette og Laila.

Efterfølgende vise-programmer:   

9.februar 2018

Grupperejse til nogle af alverdens hovedstæder:
Fremmedfører, Guide og Forsanger: Hans Aagaard Larsen

DSC_1383Foto: Steen G.

Jetlag eller ej – vi tager på et hastigt, men omfattende trip rundt til nogle af verdens hovedstæder på bare en aften. Ruten er endnu ikke endeligt fastlagt, men den tager udgangspunkt i København og omfatter helt sikkert – men ikke kun – besøg i Stockholm, London, Paris, Wien og Moskva.

******************************************************************************************

ENDNU ET EFTERFØLGENDE PROGRAM
Viseaften den 9.marts 2018: Mikael Neumann og Lars Holm
Visevært og tovholder: Annet Skjelsager
Vi glæder os vildt meget til at få besøg af Mikael Neumann og Lars Holm den aften. De er på hver deres instrument, guitar og harmonika, blandt de absolut bedste instrumentalister i Norden og sammen en duo, der med Mikaels vokale kvaliteter kan servere en vise, som kun få andre formår det.

IMG_5254Foto: Steen G.

******************************************************************************************

Fredag den 13. april 2018

Nu kommer foråret eller er det kommet ? Under alle omstændigheder vil vores visevært for denne forårsaften være vores John Osted, som vil lokke lidt forårs-stemning frem hos os alle !

Foto: Steen G

*********************************************************************

…..”Så syng da, Furesø!”

Torsdag den 26. april kl. 1900 – ca. 2115 i foyeren/
caféen i Farum Kulturhus.
To traditionelle arrangementer smelter denne
aften sammen til et.
I mange år har det store eftermiddagsarrangement
”Så syng da, Furesø!”, fundet sted
i Galaksen i Værløse, og i mange år har Visens
Venner Furesø holdt St. Bededagsaften med te
og varme hveder på Ellegården i Stavnsholt.
I år bliver de to arrangementer slået sammen
til et samlet arrangement i foyeren i Farum
Kulturhus med fællessang og underholdning
ved Skovgårdens kor, Værløse Folkemusikanter
og Visens Venner Furesø og med velvillig
assistance fra Café Rucola, som forlænger den
normale åbningstid og denne aften også sælger
te/kaffe med varme hveder, som kan nydes inden
koncerten og i den indlagte pause midtvejs
i programmet.Programmet vil bestå af en særdeles varieret
række af fællessange samt underholdningsindslag
ved de tre medvirkende foreningers sangere
og musikere. Ved flyglet sidder Grete Hermansen,
og Hans Aagaard Larsen er konferencier.
En særskilt afdeling i programmet står i ”voldens”
tegn. Ikke fysisk vold, men volden som et
yndet hjemsted for stemningsfulde spadsereture,
som vil blive besunget i bl.a. ”Aftentur på volden”
og ”Grøn er vårens hæk” og i øvrigt fulgt
op af andre spadsereture fra sangens verden.
I sangprogrammet indgår desuden som et
særskilt tema, en fejring af 200-året for digteren
H.V. Kaalunds fødsel, med bl.a. ”Farumsangen”
og ”Jeg elsker den brogede verden”.
Der er gratis adgang til koncertarrangementet.
Te/kaffe med varme hveder koster 40 kr. Fra
kl. 18.45 underholder Visens Venner Furesø’s
musikere i foyeren, men kom i god tid, hvis du
vil sikre dig en plads og nå at handle inden programstart.
Caféen er åben hele dagen.

*************************************************************

Sejltur på Furesøen/v Annet – 13. juli. 2018

………………..

Viser på Furesøen

På mange opfordringer tager vi igen på charter-turen

over Furesøens smukke vande fredag den 13. juli 2018.

14.45 møder du på molen i Frederiksdal og

har landgang fra samme sted 17.15.

17.30 Spiser du din madkurv under Den Gamle Haves halvtag,

100 meter fra båden.

18.00 – 20.00 Vise-hygge-aften med fællessange.

Billetten, kr. 90, er med velkomstdrik, kaffe/te

og kage ombord. Alle andre drikkevarer købes.

Tilmeld dig hos Annet og indbetal lige som kontingent (se for-/bagsiden).

Påklædning efter vejret da båden er kropsopvarmet men overdækket.

Parkeringspladsen bag Den Gamle Have er gratis, Nybrovej 461.

****************************************************************

Generalforsamling d. 14. september med efterfølgende viseaften v/Laila.

Indkaldelse Generalforsamling 2018

***************************************************************************

Efter en forhåbentlig veludført og kultiveret Generalforsamling starter en ny spændende sæson, med mange interessante vise-mennesker !

VORES BEDSTE VISER:

Viseaften  fredag den 12 oktober.

Denne aften vil vi levere nogle af de viser vi holder mest af.

Og – så kan vi glæde os til et gensyn med Hanne Kiær fra Visens Venner i Allerød.

Hanne har en dejlig stemme, og er en fremragende visefortolker.

Vi har haft besøg af Hanne før, hvor hun har beriget os med mange dejlige viser.

Det vil hun også gøre denne aften, så I kan godt glæde Jer.

På gensyn til vores viseaften i oktober.

Visevært: Laila Donovan Maegaard

*******************************************************************************

Tirsdag den 30.oktober 2018 kl.19.30:

      Mindeaften for H. V. Kaalund 

        ….. i Præstegårdslængen v/Farum Kirke, Kaalundsvej 33.

……………………..

V/ sognepræst Jan Asmussen og Hans Aagaard Larsen, Visens Venner Furesø.

Digteren H. V. Kaalund 200 år

Præstegårdslængerne ved Farum Kirke åbner dørene for et mindearrangement i anledning af digteren Hans Vilhelm Kaalunds 200 års fødselsdag. H.V. Kaalund skrev et digt til Farums pris, men også nogle af højskolesangbogens kendteste numre, blandt andet “Jeg elsker den brogede verden”. Han var københavner, men havde sin gang i Farum Landsby, hvor han i flere år tog på sommerophold i “Farums skovomkranste Eden”. Navnlig præstefamilien havde ham hyppigt som gæst.

Kaalund blev født den 23. juni 1818, og den runde dag markeres med et arrangement i samarbejde mellem Farum Sogn og Visens Venner Furesø. Vi skal synge nogle af hans kendteste sange og høre nogle af hans nu mere ukendte digte og fabler, sunget og oplæst.

Med digtet ”Farum” har Kaalund som ingen anden forfatter knyttet sit navn til byen, selvom han ikke var fastboende, men kun sommergæst i nogle år. Og med hans gang og ophold i præstegården er det helt oplagt, at en mindeaften finder sted i netop de omgivelser; – og det så meget desto mere, som kirken og præstegården jo ligger på vejen, som er opkaldt efter ham.

Hans forfatterskab er måske ved at gå i glemmebogen, men ikke mindst fordi det i mangt og meget er så lokalt funderet – f.eks. i ”Til familien i præstegården” og talrige naturskildringer – er der god grund til at bruge anledningen til en genopfriskning.

Endnu synges i hvert fald to af hans digte, ”På det jævne” og ”Jeg elsker den brogede verden”, og lokalt er der efterhånden mange som kan synge med på digtet ”Farum”, som ved Sankt Hans bålet ved Farum sø – netop på Kaalunds fødselsdag – gennem mange år har indgået i repertoiret.

Mindeaftenens indhold vil være en blanding af fortælling om Kaalunds liv og levned, anekdoter, oplæsning af digte og fabler samt ikke mindst en række solo- og fællesange. Aftenens vært er sognepræst Jan Asmussen.

Der er gratis adgang til arrangementet, hvor sognet byder på en forfriskning i pausen.

Medvirkende:

Anne Marie Heje Ravn, oplæsning og fortælling

Charlotte Hjørringgaard Larsen, sang

Laila Donovan Maegaard, sang

Inge Kristiansen, klaver

Jan Asmussen, oplæsning

Johnnie Pedersen, harmonika og fortælling

Hans Aagaard Larsen, sang og guitar

*************************************************************************************

…..https://www.youtube.com/watch?v=gvg4gadc5uY

..”FØDT I NOVEMBER”

Fredag den 9.November 2018 kl. 18.15

…………………………Visevært: John Osted

…………………………..fam_5559

Vi vil mindes ord og toner fra Benny Andersens tid.

******************************************************************************************

Juleviser

Fredag den 14.december 2018 kl.18.30 og visevært er Mette Brønden

Kl. 18.30, Spisning (medbragt mad)

Kl. 19.30, Programstart

Kl. ca 20.35, 20 min. pause

Kl. ca 22.00, Afslutning

………………………..Relateret billede

***************************************************************************************

Første arrangement i 2019

Satire på spring

11. januar

VISEVÆRT: Annet Laursen Skjelsager

Denne første viseaften i 2019 får vi
besøg af satirens mester Carl-Erik
Sørensen. Dansk rimsmed og revyforfatter
som leger finurligt og fabelagtigt
med det danske sprog, så han får danskerne
til at brøle af grin.
Med over 1500 revytekster har han
skabt sig et navn og en identitet som en
spøjs og sublim rimsmed i den lange
flotte og ferme tradition af danske digtere,
som kan rime med både mening og
galskab.

Som akkompagnatør til Carl-Erik Sørensen
denne aften kan vi glæde os til
at høre Henrik Krogsgaard. Jeg tror at
de fleste af vore publikum har oplevet
Henrik Krogsgaard i mange sammenhænge
gennem årene bl.a. i TV.

Vi har denne aften let forhøjede priser
medlemer Kr. 50,- / gæster Kr.100,-

Hør interview med Carl-Erik Sørensen

 

Henrik Krogsgaard, Kapelmester

OG så var der lige denne hersens:

Fredag den 8. februar

Noget om HELTE

Visevært: Hans Aagaard Larsen

De fleste visevenner kommer nok til at tænke på Halfdan Rasmussens herlige digt, når de læser ovenstående. Men.. En rigtig helt er en fisk. Helten lever især i relativt store og dybe søer med klart, iltrigt vand. Helten er tilbøjelig til at danne bestande med lokale særpræg.  I Danmark forekommer to typer af helt, svævhelt og bundhelt. Svævhelt holder til i de frie vandmasser. Bundhelt holder til.. på bunden.Temaet Noget om helte vil på viseaftenen den 8. februar blive vendt og drejet.

 

Forhåbentligt og antageligt går der ikke for meget fisk i det, men til gengæld vil vi forsøge at kaste lys over de menneskelige helte fra alle mulige vinkler. Vi har ganske mange sagnhelte og krigerhelte – ikke mindst søhelte, men også hverdagens helte og heltinder, tøffelhelte, selvbestaltede helte og uheldige helte, som, der er gode chancer for, vil dukke op. Scenen vil denne aften blive indtaget af vore egne sangere suppleret med gæstesangere – måske endda en heltetenor – og i salen et heltemodigt syngende publikum

*************************************************************************

MEN DER FINDES OGSÅ  ANDRE HELTE !

Poul Reichhardt, Carl Nielsen og Sigfred Pedersen er blandt andre ….

***********************************************************************

Tryk – så kan du høre om en ung dame, der sætter sin hat som hun vil … m/ DAIMI

“Ta’ hatterne på”

Fastelavns-

viseaften

8.marts 

v/  Mette & Laila 

Vi kan nok ikke forvente, at I kommer udklædt, men vi vil være glade for at se en sal fuld af sjove og flotte hatte. Vi har prøvet det før, og det var meget festligt. Denne aften byder vi på lidt af hvert. Vi underholder selv noget af tiden med muntre indslag. En blandet buket af dejlige fællessange vil også være på programmet. Vores gæst denne aften er

Sisse Bohn fra Visens Venner Allerød.

Hun vil synge nogle af sine dejlige, morsomme og underfundige viser. HUSK at sætte kryds i kalenderen, og glæd jer til denne aften.

 

******************************************************************