Nyt fra Bestyrelsen

Kære ViseVenner Furesø       visesangere

 

 

Strofen nr. 65 er udsendt med omtale af de kommende arrangementer m.m.

Bladet ligger i trykt form fremme til afhentning på viseaftenerne,

endvidere ligger blandet på vores HJEMMESIDE.

Bemærk venligst side 8 vedrørende kontingentbetaling. Vi udsender ikke længere girokort.

De førstkommende arrangementer er:

Fredag den 12. januar Viseaften ”Den kolde vinter” på Ellegården (omtalt i bladet side 3)

husk bordbestilling.

Tirsdag den 16. januar kl. 19.00, Lyrik/sangaften, Satellitten, Galaksen/Værløse Bibliotek (ikke omtalt i bladet).

Arrangør: Værløseegnens Historiske Forening.

Aftenens programlægger og vært: Ole B. Christensen.

Medvirkende fra Visens Venner Furesø: 

Laila Maegaard, Hans Aagaard, Grete Hermansen og Johnnie Pedersen.

Glædelig jul og på gensyn i 2018

 Visens Venner Furesø

På gensyn